Historie

Hotel Beránek Praha


Objekt byl na začátku minulého století součástí majetku a firmy, která se pyšnila názvem Beránkovy podniky. Jejich zakladatel, pan JOSEF BERÁNEK * 1864 +1936, položil základy tím, že roku 1887 převzal na Tylově náměstí řeznický obchod. Deset let poté koupil dům nad svým obchodem a impérium Beránkovo se začalo utěšeně rozrůstat. Těsně před první světovou válkou zbudována jest kavárna a restaurace, po válce přístavbou přibývá Slovanský hotel – Beránek. V roce 1929 buduje v Londýnské ulici jeden z nejmodernějších soudobých biografů. V Londýnské ulici, v dalších domech, je též dokumentováno zázemí hotelu – ubytování číšníků a pokojských, kanceláře hotelu, soukromá vila pro rodinu Beránkových a generálního ředitele hotelu, stáje se senem – později garáže a benzínová pumpa, zázemí masných krámů a Beránkovy tržnice. Vlastně celé okolí Tylova náměstí žilo hotelem a tržnicí, ať už prodejci stáli u stánků nebo chodili na polévku do restaurace U Keců – dnes Pizza Einstein. Hotel Beránek za první republiky hostil především americkou klientelu, přečkal i druhou světovou válku s večírky německých oficírů, ale komunistickému znárodnění neodolal. Po smrti Josefa Beránka st. v roce 1936 přebírá závod syn Josef * 1901 +1987. Tomu je hotel zabaven, i za éry komunismu je zde hotel a restaurace.

Tylovo náměstí, Kr. Vinohrady - Hotel Beránek Praha

  • Úryvek z publikace Památník města Královských Vinohrad z roku 1929


V BERÁNKOVÉ TRŽNICI


koupí se dnes všechno, čeho k přípravě pokrmů jest zapotřebí. Maso, tuky, zvěřina, drůbež, ryby, zelenina i zboží koloniální. Veškeré zboží je přesně roztříděno a cenami zřetelně označeno, takže i malé dítě může v Beránkově tržnici úplně bezpečně a spolehlivě nakoupiti. Pro pohodlí obecenstva byla zřízena zmíněná samostatná oddělení, každé pro určitý druh zboží. Tím, jakož i bezvadně obsluhujícím vyškoleným personálem dociluje Beránkova tržnice nejrychlejší obsluhy obecenstva i při největších návalech, jež v poslední době staly se v Beránkově tržnici pravidlem. Každodenně, zvláště v hodinách ranních proudí tam zástupy kupujících nejen z Prahy a nejbližšího okolí, ale také ze vzdálených obcí venkovských. Zjev ten lze vysvětliti tím, že v Beránkově tržnici nakupuje se nejlépe a nejvýhodněji a že i cesta dráhou se výhodným nákupem každému kupujícímu vynahradí. Ale ani venkované, kteří si u Beránků zboží objednávají a dávají si je zasílati poštou nebo dráhou, nepřicházejí o výhody, jež mají odběratelé pražští, nebot' obdrží stejné jakostní zboží za stejnou cenu. Obchodníci a překupníci požívají zvláštních výhod. Přestavbou přičleněn byl v roce 1920 k Beránkově tržnici velkolepý Slovanský hotel, který se stal milým střediskem zahraničních hostí, Američanů, Pražanů i širokého venkova a téhož roku rozšířena byla oblíbená Beránkova: VELKORESTAURACE o nádherný sál Svobody, vyzdobený reliéfy z ruské anabase našich československých hrdinných legií. V jubilejním roce byl mohutnou přístavbou rozšířen

Pohled na Tylovo náměstí kolem roku 1919 - Hotel Beránek Praha


BERÁNKŮV SLOVANSKÝ HOTEL


na největší hotel v Praze, neboť má dnes 310 moderních a vším pohodlím opatřených pokojů a může snadno umístiti i celé hromadné cestovní výpravy. V Beránkově Slovanském hotelu pořádají se

SVATEBNÍ A JINÉ PŘÍLEŽITOSTNÉ HOSTINY

v každé době i bez předchozího ohlášení. Výtečná Beránkova francouzská kuchyně je vždy pohotová a na všechny případy připravená. Pokrmy v Beránkových jídelnách podávají se po celý den. A nají se tam každý. Chuďas i boháč. Jídelní lístek skýtá možnost nejhojnějšího výběru jídel pro všechny vrstvy občanstva.


VELKÝ RESTAURAČNÍ BUFFET

u Beránků otevřen jest i ve svátek a v neděli. S přístavbou hotelu provedena byla v r. 1929 stavba prvotřídního, nejmoderněji vypraveného


PREMIÉROVÉHO BIOGRAFU "BERÁNEK"

Později Dalibor

s prvotřídním orchestrem a skvělými elektrickými varhany, jedinečnými v celé naší republice, jejichž nádherný přednes rozšiřován bývá rozhlasem pražským v celé Československé republice i v cizině.


Aby bylo vyhověno přání občanů bránických, byla zřízena v roce 1928


V BRÁNÍKU FILIÁLKA BERÁNKOVY TRŽNICE,

která se velmi dobře osvědčuje, nebot' kupující obdrží tam vše stejně levně, jako ve vinohradském ústředním závodě.


Beránkovy závody, k nimž patří též vzorná rozsáhlá


FARMA V HODKOVIČKÁCH,

jsou cílem četných exkursí domácích i zahraničních, jež sám majitel pan Josef Beránek ochotně provází a odborný výklad poskytuje, jsa šťasten, že usilovná práce jeho nebyla marnou a že velkolepý jeho podnik dochází všeobecného uznání a obdivu.Jídelna v Hotelu Beránek - Hotel Beránek Praha


Pan Josef Beránek je mužem práce a úspěchu v nejplnějším toho slova smyslu: A nutno zvláště zdůrazniti, že na rozdíl od jiných, má vlastnost, v naší vlasti ne právě příliš častou - podnikavost. Mocná tato síla, v níž je něco amerického, posunovala nepřetržitě podniky Beránkovy ku předu a výše a jistě, vzdór svým vrcholným rozměrům dnešním, zkvétati budou skvělé Beránkovy podniky dále, nebot' v čele jejich je muž příkladné pracovitosti a odvahy.


  • Úryvek z publikace Královské Vinohrady z roku 1940


K zvláštnostem Královských Vinohrad patří beze sporu rozšířené a svými výrobky světoznámé uzenářství. Zásluhu o rozšíření jména "pražské šunky" po celém světě mají především vinohradské firmy. A jsou to nejen dnes ohromné podniky jako Beránek, Chmel atd., ale i spousta drobných, malých obchodů, které svými produkty učinily Vinohrady proslulými.

Historie "Beránkov ých podnik ů" je nejen historií uzenářského závodu, ale zároveň odleskem všestranného hospodářského vývoje Král. Vinohrad.

Roku 1887 po bohatých, osobních obchodních zkušenostech, převzal zakladatel podniků, Josef Beránek, na Tylově náměstí řeznický obchod od pana Čížka. Tím položil základ k dnešním závodům. Následuje cílevědomá práce a přičinlivost, kterou se podnik rozšiřuje a stává se nakonec chloubou nejen vinohradského, ale celého českého obchodu a podnikání.

Roku 1897 zakoupil do svého vlastnictví dům, ve kterém byl první jeho obchod a za poměrně krátkou dobu dvou let, i protější dům v Hálkově ulici. V dalších letech nebyl již podnik zatěžován novým rozšiřováním, ale v nabytém rámci pracuje se na jeho technickém i obchodním vybudování a rozšíření.

Když pak podnik měl již pevné základy, zřízena roku, 1914 velkým nákladem kavárna a restaurace. Ke konci světové války, za opravdu těžkých podmínek zbudován hotel, který byl v té době v Praze nejlépe vybaven a zařízen a opatřen rozsáhlými garážemi.

Zakladatel Josef Beránek byl jedním z prvních našich obchodníků, kteří plně chápali význam racionalizace podnikání. Veden snahou opatřili si pokud možno nejlevnější nákup potravin a surovin, založil v Hodkovičkách, podle nejmodernějších vzorů, drůbežnickou farmu a zahradnictví.

V roce 1927 přistoupil k poslednímu rozšíření svých závodů a to přistavěním biografu, který svým vnitřním vybavením v těch dobách předstihl všecky ostatní v Praze. Tím, že nebylo již žádného předpokladu k rozšíření podniků, nebyla ukončena práce jejich zakladatele. Veškerá síla byla pak věnována zdokonalení výroby, podnikána všechna opatření pro největší hygienu při výrobě i prodeji potravin.

Nejmodernější technická zařízení prodejních místností, dílen a chladíren, staví podniky nejen na první místo v našich zemích, ale i v celé Evropě.

Beránkova tržnice patří k nejlépe vedeným vůbec. Zřízena samostatná oddělení, každé pro určitý druh zboží. V roce 1928 zřízena pak filiálka Beránkovy tržnice v Bráníku a 1934 filiálka na Smíchově.

Smrt zakladatele podniku Josefa Beránka znamenala nejen ztrátu pro český obchodní svět, neboť byla to ztráta člověka, který vytvořil nevšední dílo našeho obchodního podnikání, ale i pro širokou veřejnost, v níž pro svou činnost, jako spoluzakladatel vinohradského Sokola, člen Národní jednoty a první předseda Řeznicko-uzenářské banky, byl velmi oblíben. Tato událost neměla však vliv na hladký chod celého podniku, protože nástupce a pokračovatel staré Beránkovy tradice, Josef Beránek ml., projevil se neméně schopným podnikatelem.

Pověst, kterou mají Beránkovy podniky takřka po celém světě, znamená ohromný úsek na celkovém poli nejen vinohradského, ale i českého hospodářského života.Beránkovy podniky - tržnice a hotel - Hotel Beránek Praha


  • Citace z textu soukromého badatele – pragensisty – odkázaného roku 1981 do sbírky Archivu Hl. města Prahy


Západní Vinohrady

Na Tylově náměstí ( v letech 1933 - 1940 a po osvobození Scheinerovo ) se změnil převážně vzhled západního pořadí. Nápadnou byla zejména novostavba č.p. 650. Z přestavěných domů č.p. 16, 15 a 700 byl č.p. 15 sídlem centrály. Ústredního dělnického konsumního spolku Včela ( za nesvobody Bratrství ). Za květnové revoluce 1945 měla tam nakrátko úkryt Česká národní rada. V protějším pořadí byly přestavěny domy č.p. 479, 480 a 654. V roce 1920 přibyl k Beránkovým podnikům, pod společnou fasádou Slovanský hotel s dvoranou Svobody, který velkou přístavbou do Londýnské ulice v roce 1929 dosáhl 300 pokojů. Do náměstí byly s ním spojeny v jednotně řešeném prúčelí domy č,p. 478, 561 a 629, Na tržišti

byla v letech 1924-5 zřízena na jižním konci nová městská váha a podzemní záchody. V roce 1925 bylo na náměstí zlepšeno plynové osvětlení.


V č.p. 629 měl od roku 1887 řeznický a uzenářský závod J. Beránek. Od konce devadesátých let se dobře prosperující závod vyvinul v masnou tržnici. Roku 1914 byla při ní zřízena kavárna a restaurace.  • Stať z publikace Hotely velké Prahy z roku 1934 – z textu lze vyčíst něco o výchově personálu, úrovni poskytovaných služeb a v Příloze 1 je přehled některých pražských hotelů té doby


Hotely v Československu

Československo razí si heslo aby stalo se "Parkem Evropy“. Má všecky podmínky k tomu, aby heslo to stalo se pravdou: má lázně svetového významu, nedostižné přírodní krásy, stavitelské památky, snaživý a pracovitý lid, který dovede upřímně přivítati každého, kdo k nám přichází, aby zde strávil několik dnů svého odpočinku a hledal ztracené zdraví.

Důležitým faktorem v uspokojení každého návštěvníka Československa je vyspělé hotelnictví. Majitelé hotelových živností jsou si vědomi této své zodpovědnosti a protot se snaží vyjíti svým hostům ve všem vstříc. Všechny hotely v Československu ovládány jsou společnou zásadou: poskytnouti hostům takové ubytování, aby tito byli v každém směru plně spokojeni. Proto i výchova personálu děje se hlavně tím směrem, aby byl nejen odborně a jazykově dobře vyškolen, ale aby snažil se každé přání hosta na plných sto procent splniti. Tím docilujeme toho, že v našich hotelích cítí se každý návštěvník jako doma. V seznamu uvedené hotely jsou si vědomy své zodpovědnosti, kterou ubytováním hosta přejímají a také vynasnaží se každé jeho přání splniti.

Tímto duchem ovládány jsou všechny naše hotely a návstěvník brzy přesvědčí se, že snaha všech spěje k tomu, aby mu byl jeho pobyt nejen v hotelích, ale v Československu vůbec učiněn tak příjemným, aby se k nám každoročně vracel.

Přijed'te tedy k nám a umožněte nám dokázati, že o každého chceme se tak postarati, aby cítil se spokojen a vracel se do svého domova s přesvědčením, že v Českosovensku dostalo se mu nejen milého přijetí, nýbrž i takové péče, která mu zajistila využití dovolené a vrátila mu plné zdraví


Všeobecné poznámky

Svaz hotelierů a velkorestauratérů v RČS je členem Alliance Internationale de L'Hoteliere se sídlem v Paříži a řídí se tedy jeho členové všemi zákony a zásadami, které jsou platny v rnezinárodním styku hotelovém.

Všeobecně platí mezinárodní hotelový řád i v Československu a možno se tedy na tento v každém směru odvolati.

Celní revise na hranicích je pro cizince velmi mírná. Celní úřady dotazují se jen na množství kuřiva, neboť toto je v Československu monopolem. Zavazadla možno nechati prohlédnouti také až na konečné stanici svého cíle, neboť ve všech lázních a turisticky významných místech jsou zřízeny celní úřady, které také zavazadla při odjezdu hosta odbavují.

Odměna personálu v hotelích a restauracích není jednotná. Ve světových lázních a na Slovensku je zavedena odměna ve formě 10% přirážky k účtu, v ostatních částech republiky platí systém dobrovolné odměny. Zůstává však i zde možnost k hotelovému účtu nechati přiúčtovati odměnu ve formě 10-15% přirážky.


V ceně hotelového pokoje bývá zaúčtováno obyčejně světlo a otop. Někdy však otop počítá se zvlášť a sice z pokoje jednopostelového 4 Kč, z dvoupostelového pak 6 až 8 Kč. V některých městech zavedena jest tzv. obecní dávka z přechodného ubytování a tato činí 10% z účtované ceny pokoje. Vybírá se obyčejně od hostů zvlášť. Ceny v tomto seznamu uvedené jsou minimální a řídí se polohou a zařízením jednotlivýcli pokojů. Doporučuje se pročísti domácí řád každého hotelu, jenž na tyto všechny okolnosti zvlášť upozorňuje. V seznamu tomto uvedeny jsou jen ony hotely, které mohou splniti úkol pohostinslví a tyto zavázaly se nám v každém směru o návátěvníky pečovati tak, aby docílena byla jejich plná spokojenost. Zasluhují tedy důvěry cestujícího obecenstva.

Do Československa možno bez visa cestovati z těchto států: Anglie, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gdansko, Irsko, Island, Italie, Japonsko, Jugoslavie, Kanada, Litva Lotyšsko, Lucembursko, Něrnecko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko,

Sárské území, Španělsko, Švédsko, Švýcary, Uruguay, Vatikánské státy.


Příjezd do Prahy

Nosiči zavazadel:

- za 1 kus zavazadla 1Kč, nejméně 2Kč

Autodrožky:

- sazba: 2, 3, 4 Kč za 1 km, základní sazba rovněž 2, 3, 4 Kč, stejná cena ve dne i v noci.

Přirážka na zavazadla:

- dle velikosti vozu 2, 3, 4 Kč za kus; zpropitné 10% obvyklé

Okružní jízdy Prahou:

- od Obecního domu pod Prašnou bránou a z Náměstí Republiky celodenní 70 Kč

- polodenní 35 Kč, včetně vstupného do všech pamětihodností.

Průvodčí cizinců:

- průvodčího opatří vám nejlépe kancelář Cizineckého svazu, Praha I., Obecní dům, čís. telefonu 626-37. .


  • Jeden z hotelů z knihy Prahou Pohostinnou z roku 1976


BERANEK - B

Praha 2, Bělehradská 110 - tel. 25 45 44

Díky rozsáhlé rekonstrukci provedené v několika etapách nacházejí hosté od r. 1973 na Tylově náměstí na Vinohradech vlastně zcela nový hotel.

Pro hosty je připraveno včetně přistýlek 280 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích, z nichž třetina má vlastní koupelnu nebo sprchový kout.

Nová jsou i pohostinská střediska hotelu. Mimo bufet IV. skupiny v přízemí je v hotelu restaurace (II. skupina - 100 míst 10.30-23.00 hod.), bar (II. skupina - 20 míst - 10.00-02.00 hod.) a hotelová hala se 40 místy. Pro různé slavnostní přfležitosti mají v hotelu připraveny 2 salónky (po 50 místech).

Stanice a číslo elektrtcké dráhy: Tylovo náměstí - 1, 2, 6, 16, 19, 22, 23
  • Úryvky z Knihy o Praze 2 vydané Obecním úředem Praha 2 v roce 1996


V roce 1929 nechal vinohradský podnikatel Josef Beránek rozšířit svoji nemovitost na Tylově náměstí (Bělehradské třídě) o přístavbu traktu zasahujícího až do Londýnské ulice (čp. 376). V něm pamatoval i na zřízení luxusního biografu nesoucího jeho jméno – Beránek – později Dalibor – po postavě z českých dějin


K pohostinným místům patří i pražské hotely. Hotel Union v nuselské Jaromírově ulici, stejně jako Moráň v ulici Na Moráni či Juventus v Blanické, Luník v Londýnské, tradiční Beránek v Bělehradské, Ametyst v ulici Jana Masaryka či uzavřený hotel Kriváň na náměstí I.P. Pavlova vytvořily tradici ubytovacích zařízení, na niž v současnosti navazuje celá řada dalších, vzniklých po roce 1989.  • Úryvek z dobové korespondence – hosté ubytovaní v Praze na zahradní slavnosti k založení republiky. Dokumentuje, že hotel byl opravdu pro zahraniční klientelu se zaměřením na Ameriku. Zde konkrétně váleční významní emigranti a sám pan Beránek s ženou – zpracováno Tomášem BiskupemGarden Party at Prague Castle on July 3,1928 - the return of several hundred Americans of Czech and Slovak ancestry to their old country.
The year 1928 was the 10th aniversary of the founding of the Czechoslovak Republic. Of the many Czech and Slovak Americans attending these celebrations in Europe, most used this opportunity to visit their places of origin.
The Garden Party was held in honour of the Czech and Slovak Americans who attended. It coincided with the dedication of a memorial to American President Woodrow Wilson, and a parade of the Czechoslovak Legions. This was one of the biggest events of it's kind held during the period known as the First Republic (1918 - 1938). About 700 people participated, from whom more than 380 were guests from North America. The host was Czechoslovak President T.G. Masaryk. Those invited were members of organizations (ie. Sokol, Czechoslovak Red Cross, Czech National Union, Slovak League in America, etc.), who played a significant role in the founding of independent Czechoslovakia.Beránek Josef with his wife, Praha, Hotel Šroubek
Beránek Wm, Smíchov, Švédská 655, villa „Marie“,
Bernasek Anton J., Vinohrady, Hotel Beránek,
Bilek Otto, Vinohrady, Hotel Beránek,
Bílek Stanley, Vinohrady, Hotel Beránek,
Brodilová Barbora, Král. Vinohrady, hotel Beránek,


news heading
Hlasujte pro Hotel Beránek v soutěži Czech Hotel Awards 2013